ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ


06/10/16

Also see


Η Ελευσίνα θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021

Η Ελευσίνα θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021

11/11/16
The new website of the European Writers Council (EWC), AgainstWritoids.org

The new website of the European Writers' Council (EWC), AgainstWritoids.org

20/09/23
The new website of the European Writers' Council (EWC), AgainstWritoids.org, against Artificial Intelligence (AI) "machines" replacing writers.